World Economic Forum: Thailand Energy Minister Narongchai Akrasanee on Thai Power Grid (Part 1 of 3)